פדיון כפרות לשנה טובה ומוצלחת מנהג ישראל מאת האר”י ז”ל הקדוש לערוך לפני יום כיפור פדיון כפרות, מנהג זה הוא סגולה לשנה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות. לוקחים בערב יום כיפור תרנגול לכפרות, ולאחר מכן נותנים את התרנגול לצדקה. מי שאינו משיג תרנגול יכול לעשות כפרות בכסף, ולתת את הכסף לצדקה.Continue Reading

Join us for the first Jewish Women’s Circle event of the year! Pre-Rosh Hashanah Honey Bake Tuesday, September 12 | 7:30pm at Chabad of Oakland, 3014 Lakeshore Avenue Get into the spirit of Rosh Hashanah as we *Make delicious honey cake *Enjoy a delectable salad bar, featuring symbolic Rosh HashanahContinue Reading

Celebrate Chanukah in the Center of Piedmont! Tuesday, December 20 | 5-6pm Outside the Piedmont Community Hall, 711 Highland Avenue Incredible Community Celebration Featuring Amazing Drone Gelt Drop! Giant Menorah Lighting Hot Latkes & Drinks Jelly Donuts Chanukah Crafts Music & Prizes Dreidels & More Free of Charge – BeContinue Reading

Get ready for the Festival of Lights with an awesome Tie Dye Chanukah workshop! It’s all the holiday classics—think menorah, dreidel, and donuts—but with a colorful twist! Kids will tie dye their own warm winter beanies, glaze some tie dye frosted donuts, and join a Chanukah dance challenge! A rainbowContinue Reading

The Jewish Women’s Circle invites you to a Ladies’ Night Out Menorahs & Martinis December 12, 2022 | 7:30pm at Chabad of Oakland Design your own magnificent granite or tile Menorah Enjoy a martini & refreshments Explore the relevance of Chanukah in our day to day lives Enjoy a giftContinue Reading

A series of Selichot (“supplication”) prayers, recited in preparation for the “Days of Awe” of Rosh Hashanah and Yom Kippur. The actual Selichot are a collage of Torah verses and poetically written Hebrew works in which we ask G‑d to forgive us on a personal and communal level. An oft-repeatedContinue Reading

Rosh Hashanah is the Jewish New Year. It is the anniversary of the creation of Adam and Eve, and a day of judgment and coronation of G‑d as king. It is a day of prayer, a time to ask the Almighty to grant us a year of peace, prosperity andContinue Reading

  Enjoy the tastes and traditions of Rosh Hashanah with community, family and friends. Our delicious dinner is spiced with great food, song, and meaningful holiday insights. ROSH HASHANA EVEFRIDAY, SEPT 15, 7:30PMChabad Center for Jewish Life3014 Lakeshore Ave, Oakland  Continue Reading