פדיון כפרות לשנה טובה ומוצלחת מנהג ישראל מאת האר”י ז”ל הקדוש לערוך לפני יום כיפור פדיון כפרות, מנהג זה הוא סגולה לשנה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות. לוקחים בערב יום כיפור תרנגול לכפרות, ולאחר מכן נותנים את התרנגול לצדקה. מי שאינו משיג תרנגול יכול לעשות כפרות בכסף, ולתת את הכסף לצדקה.Continue Reading

Leave a Lasting Legacy and ensure the growth of Judaism in our community for generations to come.   Leaving a portion of your estate to Chabad is the simplest way to reduce estate taxes and easiest way to leave a legacy. This is your moment to hold hands across the generations.Continue Reading

Yom Kippur (the Day of Atonement):September 24-25 – Tishrei 9-10 Yom Kippur is the holiest day of the year—the day on which we are closest to G‑d and to the quintessence of our own souls. It is the Day of Atonement—“For on this day He will forgive you, to purifyContinue Reading

Each year we compile a list of all the names of loved ones to be remembered during the Yizkor Service. Having all these names compiled in one booklet, as is customary in many communities, brings everyone together as one family and brings an added measure of dignity and merit toContinue Reading

Dear Friend, We are entering the New Year of 5784. It’s the time of the year when we come to recognize the successes of the work of Chabad Oakland and must thank and give appreciation to you our dear friends and congregants for helping us along the way. As aContinue Reading

YJP Sukkot Dinner Under The Stars – Experience the joy of the Sukkot holiday in this special gathering for our local young adult community. Saturday night, Sept 30 | Services at 7:30pm Dinner at 8:00pmContinue Reading

Celebrate the first night of Sukkot in the Sukkah! Fulfill the Biblical commandment to have a bite in the Sukkah and make the special blessing, and enjoy an entree dinner. Partake of the joyous atmosphere of Sukkot and the warm company of the community. Friday, September 29 2023 Holiday ServicesContinue Reading

The seven days of Sukkot—celebrated by dwelling in the sukkah, taking the Four Kinds, and rejoicing—is the holiday when we expose ourselves to the elements in covered huts, commemorating G‑d’s sheltering our ancestors as they traveled from Egypt to the Promised Land. The Four Kinds express our unity and ourContinue Reading

Taking the four kinds: One of the Sukkot observances is the taking of the Four Kinds: an etrog (citron), a lulav (palm frond), three hadassim (myrtle twigs) and two aravot (willow twigs). Before the holiday, the hadassim and aravot are bound to the lulav. To order your own set pleaseContinue Reading