פדיון כפרות לשנה טובה ומוצלחת מנהג ישראל מאת האר”י ז”ל הקדוש לערוך לפני יום כיפור פדיון כפרות, מנהג זה הוא סגולה לשנה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות. לוקחים בערב יום כיפור תרנגול לכפרות, ולאחר מכן נותנים את התרנגול לצדקה. מי שאינו משיג תרנגול יכול לעשות כפרות בכסף, ולתת את הכסף לצדקה.Continue Reading

Join us for the first Jewish Women’s Circle event of the year! Pre-Rosh Hashanah Honey Bake Tuesday, September 12 | 7:30pm at Chabad of Oakland, 3014 Lakeshore Avenue Get into the spirit of Rosh Hashanah as we *Make delicious honey cake *Enjoy a delectable salad bar, featuring symbolic Rosh HashanahContinue Reading

A series of Selichot (“supplication”) prayers, recited in preparation for the “Days of Awe” of Rosh Hashanah and Yom Kippur. The actual Selichot are a collage of Torah verses and poetically written Hebrew works in which we ask G‑d to forgive us on a personal and communal level. An oft-repeatedContinue Reading

Rosh Hashanah is the Jewish New Year. It is the anniversary of the creation of Adam and Eve, and a day of judgment and coronation of G‑d as king. It is a day of prayer, a time to ask the Almighty to grant us a year of peace, prosperity andContinue Reading

  Enjoy the tastes and traditions of Rosh Hashanah with community, family and friends. Our delicious dinner is spiced with great food, song, and meaningful holiday insights. ROSH HASHANA EVEFRIDAY, SEPT 15, 7:30PMChabad Center for Jewish Life3014 Lakeshore Ave, Oakland  Continue Reading

Join the Young Jewish Professionals for a delicious Rosh Hashanah Dinner – Enjoy a special holiday experience, eat special Rosh Hashanah foods and learn the mystical meanings of the Jewish New Year. Shabbat, Sept 16Services 8:00pm Followed By Dinner at 8:15pm At Chabad Center for Jewish Life3014 Lakeshore AveOakland, CAContinue Reading

Yom Kippur (the Day of Atonement):September 24-25 – Tishrei 9-10 Yom Kippur is the holiest day of the year—the day on which we are closest to G‑d and to the quintessence of our own souls. It is the Day of Atonement—“For on this day He will forgive you, to purifyContinue Reading

Each year we compile a list of all the names of loved ones to be remembered during the Yizkor Service. Having all these names compiled in one booklet, as is customary in many communities, brings everyone together as one family and brings an added measure of dignity and merit toContinue Reading